Marketing

LEARN AFFILIATE MARKETING FROM 24 TOP BLOG (PART 1)

Đúng như những gì Isaac Newton đã nói, tri thức là biển, là đại dương vô vàn, và muốn học hỏi thì ta cần phải mất rất nhiều thời gian cùng công sức. Để có thể theo kịp ta hãy học hỏi những người đi trước nhất là lĩnh vực đang biến đổi từng ngày, từng giờ như ngành marketing hiện nay. Đó là lý do mình đã tìm và lược dịch tài liệu chuyên ngành marketing trên mạng, để có thể giúp cho các bạn biết về những pro hiện nay trong lĩnh vực này. Nào bắt đầu thôi.